Tiráž

Jan Neruda
Povídky malostranské

Redakce Markéta Teuchnerová
Vydala Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
ISBN 978-80-274-2460-3 (webová kniha)
V MKP 3. elektronické vydání z 21. 10. 2022.


Znění tohoto textu vychází z díla Povídky malostranské tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Mladá fronta v Praze v roce 1954. Pro potřeby vydání Městské knihovny v Praze byl text redakčně zpracován. image003.jpg Text díla (Jan Neruda: Povídky malostranské), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. image001.jpg Vydání (obálka, upoutávka, citační stránka a grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko. image004.jpg


Vydání webové knihy podpořila Technologická agentura ČR v projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy.