Velectěné paní
RŮŽENĚ FRIČOVÉ,
rozené Švagrovské,
věnuju
v přátelství upřímném