Tiráž

Ivan Klíma
Milenci na jednu noc
Redakce Jaroslava Bednářová
Vydala Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
ISBN 978-80-274-2832-8 (webová kniha)
V MKP 2. elektronické vydání z 21. 10. 2022.


Znění tohoto textu vychází z díla Milenci na jednu noc tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Československý spisovatel v Praze v roce 1964. Pro potřeby vydání Městské knihovny v Praze byl text redakčně zpracován. § Text díla (Ivan Klíma: Milenci na jednu noc), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, je vázán autorskými právy a jeho použití je definováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. image001.jpg Vydání (obálka, upoutávka, citační stránka a grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko. image002.jpg


Vydání webové knihy podpořila Technologická agentura ČR v projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy.