Ediční poznámka

Román ve verších Evžen Oněgin vznikal více než sedm let. Byl dokončen v roce 1830 a tehdejší kritika ho nazvala „encyklopedií ruského života“. Puškin v něm odkazuje k mnoha historickým či literárním reáliím, jejichž vysvětlení může laskavý čtenář nalézt v knižním vydání SNKLU z roku 1962, které nám sloužilo jako předloha. Rovněž zde nalezne v překladu Bohumila Mathesia torzo HLAVY DESÁTÉ a jeho Doslov ke knize.

Redakce MKP