HLAVA PÁTÁ

Kéž nepoznáš těch hrozných snů,
ó moje Světlano!

— ŽUKOVSKIJ