HLAVA ŠESTÁ

Là, sotto i giorni nubilosi e brevi,

Nasce una gente a cui l’morir non dole.

— PETRARCA

Tam, pod mlhavými a krátkými dny
se rodí kmen, pro nějž smrt není bolestí.

— PETRARCA