HLAVA TŘETÍ

Elle était fille, elle était amoureuse.

— MALFILÂTRE

           Byla dívka, byla zamilovaná.

— MALFILÂTRE