Tiráž

Michal Viewegh
Nápady laskavého čtenáře
Redakce Markéta Teuchnerová
Vydala Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
ISBN 978-80-274-2831-1 (webová kniha)
V MKP 2. elektronické vydání z 21. 10. 2022.


Znění tohoto textu vychází z díla Nápady laskavého čtenáře tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Petrov v Brně v roce 1993. Pro potřeby vydání Městské knihovny v Praze byl text redakčně zpracován. § Text díla (Michal Viewegh: Nápady laskavého čtenáře), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, je vázán autorskými právy a jeho použití je definováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. image001.jpg Vydání (obálka, upoutávka, citační stránka a grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko. image002.jpg


Vydání webové knihy podpořila Technologická agentura ČR v projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy.