Tiráž

Josef Hanzlík
Potlesk pro Herodesa
Edice Čeští básníci 20. století
Redakce Jaroslava Bednářová
Vydala Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
ISBN 978-80-274-2845-8 (webová kniha)
V MKP 2. elektronické vydání z 21. 10. 2022.


Znění tohoto textu vychází z díla Potlesk pro Herodesa tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Československý spisovatel v Praze v roce 1967. Pro potřeby vydání Městské knihovny v Praze byl text redakčně zpracován.


§ Text díla (Josef Hanzlík: Potlesk pro Herodesa), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, je vázán autorskými právy a jeho použití je definováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Vydání (obálka, upoutávka, citační stránka a grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.


Vydání webové knihy podpořila Technologická agentura ČR v projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy.