xxx

Neustálé geometrické objevy
Trojúhelníky se přežívají Móda
přináší milostné čtverce
a lichoběžníky Nad námi v nebi
Archimedes nepouští kružítko Da Vinci
staví obléhací stroj Smějem
se zimou Ale myš
proběhne bludištěm rychleji než člověk
Věci k nevíře a víry k nevěci Potom
přetavíme meče nebo alespoň
překopeme hroby Kdesi v polích
počneme nové děti Zdědíme medailónky
a mnoho nadějí Smutní ptáci
zazpívají veselým Vysoko v zahradách
objevíme první nepevný bod Tečku
která se při dlouhém pohledu mění
v sedm sluncí Sedmislunečnou tečku
a další slovní hříčky lásky Zázračné
vdechnutí těla do chlapecké duše
Rudý déšť Bílá krev Cokoli
I ženu lze stvořit Jenom ne   z vykopnutého žebra