Potlesk pro Herodesa

My   malé děti v košilkách
jejichž okrvavěná místa
byla dávno vyprána
jsme se shromáždily
jak nám bylo nařízeno
a přivítáme krále Herodesa

Nám povražděným dětem
bylo vyhrazeno zvláštní místo v nebesích
Je zde les
plný rostlin a zvěře
a šedivých jeskyň do nichž zalézáme

My nejmenší mrtví
jsme dříve v nevědomosti své věřili
že král Herodes
byl zlý člověk
který nás nechal zabíjet
jen z čiré zvlčilosti a prázdnoty srdce

Ale bylo nám řečeno:
Pohleďte na les v němž nyní přebýváte
i nejdrobnější zpívající ptáci
tu zaživa jedí duhově zbarvený hmyz
aby ztučněli
pro chřtány divokých koček
malí hadi polykají myši
velcí pak králíky a jinou zvěř
vlk který podkusuje ovce
bude v chorobě rozsápán vlastními bratry
A podobně i rostliny a květiny
jedna druhé brání růst
rdousí ji zmocňujíc se jejího místa v půdě
a jejího podílu slunce
Daleko hůře však
je mezi lidmi
kteří vedle živočišné zloby
mají i nenávist druh k druhu
a důmysl
jímž zdokonalují svou sílu zabíjet

Tak hovořili k nám
a my siví andílci
jsme polykali hrůzu
a krčili jsme se hloub ke kořenům stromů
a děkovali jsme
že zde v tom krvelačném lese
nežijem skutečně živí

a oni pokračovali:
Není mezi lidmi lásky
jakož jí není v živém světě vůbec
Toliko král Herodes
nadevše miloval
vás bělostná lidská mláďata
a jenom proto vás dal osvobodit z života
aby vás ušetřil
jeho bezmezné strázně
Děkujte svému zachránci
a navštíví-li vás
obdarujte ho potleskem a zpěvem

A byli mezi námi takoví
kteří v tu chvíli vykřikli
že v životě je láska
že si ji dosud pamatují v dlaních
a že král Herodes
byl sprostý vrah
jenž by měl býti dělen
sekyrou porcovací
a jednotlivé části pak
že předhodíme zvěři

leč jiní z nás
jim zacpávali ústa
neboť nás naplňovala radost
a pocit vděku ke králi

a dál jsme vroucně naslouchali:
Děkujte že jste byli uchráněni světa
údolí pláče
kde spravedlnost říkají
slepé děvce s váhami
která všechny otvory svého těla
změnila v studny morové
děkujte králi Herodesovi
jenž spasil vás přemírou lásky

A my jsme plakali
pláčem lítosti nad lží a pomluvou
jíž dříve nám bylo věřit
a my jsme zdvíhali průsvitné ruce
v díkůvzdání pravdě jež nám byla zjevena

a my jsme se posléze shromáždili zde
v prostoře kolem obětního stolce
a chystáme svůj zpěv
a těšíme se na svůj potlesk
pro Herodesa

jenž podruhé nás přijde zabíjet