Čas sváteční

Po celou noc déšť marně zháší
světla na hřbitově Neboť mrtví
mají zápalky mořené živočišným tukem
Čas sváteční čas dušičkový A před zdí

láska lásce nohy podlamuje Čas sváteční
čas dušičkový A ona říká: Je ve mně malá dušička
zpívej… A on odpovídá: Viděl jsem trávu
udušenou plynem… byla modrá A ona

líbá ho strachem na srdce zatímco sochy
kývají prstem: Ano líbejte se na srdce ale proboha
jenom ne zuby… A mrtví

využívajíce plnomocné noci zpívají za živé
starozákonně — s rukama rozpjatýma
a s hlavou vzhůru