Slavnost třetí (letní radostná)

Modrá a lípová vánoční hrůza
nestinných zahrad v kolmém slunci

Pták jenž si šťastně tříští lebku
půlnočný a sivý žízní

Rezavá radost rány po potoku
Tlející radost zvěře v železech
Radost zmrtvýchvstalé sněti

Radost malého Jeronýmka Bosche
v Trestanecké kolonii

(Františku K.
jediný liliový přijď k nám
k vánocům od nás odchází láska
zavřenými dveřmi jako v komedii)

Vylezte z kořínků děti
budeme se modlit za déšť
po kapce kapka do tepen stéká
přísný mířič Vilém Tell
oka nevystřelí

Náslunečná sláma se směje
nebojte se slunce
je stříbrné

Snivý kámen nadevším:
vstal už někdy někdo z hlíny?

Spojíme se za ruce
podetneme šťastní lípy
bude jen radost
obrovská vzkypělá melounová radost
spojíme se za ruce
rozsekáme šťastní meloun
sekerama ráz na ráz
rozšavlujeme ho   rozkopeme
rozervem rukama
roztlučem pěstmi

na jádra
na střeva
na maso na hlínu na krev
na každého

se dostane

Potom však v zahradách nadchází stín
Déšť je na dosah
Děti vyskakují z kořínků
strhávají déšť za vlasy k sobě

mrtví nevstávají

šílení šťastní sekyry v rukou
padají vzájemně podetnuti

hrob za hrob zpívá pták
ve vsi dohořívá
utopení koně zarmucují břeh

otočíme nebem na klíček

kde je světlo
kam jsem dal ovčí nůž
kdo to přišel
kdy umřela kočka
komu koho co proč
ach ano
vrací se láska jako na počátku

znovu tak
na klíček

znovu slavnost
v zahradách

na klíček

učiněný augiášův chlév
jenom krav se nedostává
ach ano

a láska liliová
zavřenými dveřmi
jako v komedii