Pomsta

Pták noci tluče na zamčená vrata
Nemáte-li kliku pomazánu krví
obětovaného beránka
rozbije o veřej hlavu prvorozeného

Běda však jste-li znamenáni krví
obětovavše bližního
v troufalém omylu
že je méně než vy

neboť tehdy pták noci
odmění váš dům
znamením svého přátelství

a nebude hoře kterým byste neprošli
nebude smrti
kterou byste nezemřeli