Tiráž

Martin Fahrner
Steiner aneb Co jsme dělali

Redakce Markéta Teuchnerová
Vydala Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
ISBN 978-80-274-2811-3 (webová kniha)
V MKP 2. elektronické vydání z 21. 10. 2022.


Znění tohoto textu vychází z díla Steiner aneb Co jsme dělali tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Petrov v Brně v roce 2002. Pro potřeby vydání Městské knihovny v Praze byl text redakčně zpracován.

Podle předlohy z fondu Moravské zemské knihovny v Brně. § Text díla (Martin Fahrner: Steiner aneb Co jsme dělali), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, je vázán autorskými právy a jeho použití je definováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Vydání (obálka, upoutávka, citační stránka a grafická úprava), jehož autorem je Městská knihovna v Praze, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.


Vydání webové knihy podpořila Technologická agentura ČR v projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy.