Náčrtdvou i více básní

kdyby jedna byla        zde vpravo by,
          zde vlevo            kdyby zde byla,
      nutně by se            byla báseň,
    právě tím, že            která by se   je zde vlevo            od básně, která
   lišila            by byla vlevo,
     od básně, která            odlišovala
         by, kdyby byla vpravo         právě tím, že by                byla vpravo            byla vpravo

   

(Račte si povšimnout toho,
co vzniká mezi levou a pravou dosud-nikoli-básní.
Zatím tu není nic, je to však již dosti smysluplně
vybouleno doleva i doprava.)