Feng Meng-longo Liovi Dong-jangovi

Li Dong-jang potřeboval vyzkoušet nového koně. Dal si zavolat Chena. Chene, povídá, vem si tady toho koně, jeď do města, vyřiď tam jako obvykle panstvu mé veleuctivé pozdravení a hned se vrať, abys tu byl, kdybych tě k něčemu potřeboval.

Chen zajel do města, vyřídil veleuctivé pozdravení, vrátil se, a když se ho Li Dong-jang otázal, jak se mu na novém koni jelo, odpověděl: Špatně. Dřív když jsem jezdíval vyřídit panstvu veleuctivé pozdravení, složil jsem cestou šest, sedm, někdy i více básní, ale na tomhle koni jsem stačil jen dvě.