↓ ↓ ↓Petru Kabešovi

A NENÍ SNAD PROČ BÝTI VESEL? Lefošky, jehlovky, perkusionky zde p. t. milovníkům střelby se odporučují. Kapslstoucky a rozličné bambitky zde pro milovníky. Prochor Filipovič ale, pouhého kukátka maje, cizí, veselou zemi zpytuje. V nevídané soustředěnosti a lahodě. Není snad proč býti vesel při úpatí Vesuvu?

Proč býti vesel. Tamo od Torre del’Annunziata, družina výletní k sopouchu postupuje. KRAJKY, RUKAVIČKY, BINOKLE, CIGÁRA, VOUSY. Proč by měl býti vesel Prochor Filipovič, pouhého kukátka maje. Spolustolovník můj, Talián, béře ručnici a namiřuje kamsi. Proč mi býti vesel v této zemi. Proč mi býti vesel v této veselé zemi.

A nad sopouchem balon výletní zakotvil: KRAJKY, RUKAVIČKY, BINOKLE, CIGÁRA, VOUSY, HOLE. Pro lávový kámen natahují se hole. Nejeden dámě vlhne knír. Binokl v sopouch padá! Proč býti vesel v této veselé zemi. K tomu bylo by mi třeba býti Taliánem a k sopouchu stoupati. Pro lávový kámen natahovati hůl. Proč býti vesel v této veselé zemi, to povězte Titinu.

A při úpatí Vesuvu není snad proč býti vesel? Není snad proč vsednouti na osla Titinu? Balonem plouti??? Rozličné kapslstoucky a bambitky ku střílení do terče i do hlavy zde odporučují se p. t. milovníkům. Bambitky ku střílení do cigár a binoklů tu pro Titina! Není snad proč býti vesel?

———

Inu. Není snad proč býti vesel v této veselé zemi? Binokl uprostřed Vesuvu leží a z balonu se natahují proň hole.