Jednou

Jednou
jen kousek od nádraží
potkal ženu
v lidovém stejnokroji
se dvěma kufry
byla zřejmě v nesnázích
přistoupil k ní
a vše se seběhlo tak rychle
že se nezmohl na slovo
okamžitě zatčen
odsouzen
a propuštěn z výkonu trestu
stál
zcela ohromen
před nádražím
hleděl
na všechno to hemžení kolem