Zlý pes

Jednoho jiného Bedřicha kousl zděděný pes. Tak tedy Bedřich odvedl psa na hřbitov a přivázal ho ke hrobu zesnulého strýčka. O půlnoci však se rozlícený strýček zjevil v roztrženém rubáši a pravil: Jestli si, milý Bedřichu, Aristotela okamžitě neodvedeš, přivážu ti ho zítra v noci k posteli. To řekl a rozplynul se. Byl to jen sen, řekl si Bedřich. Další noci však strýček opravdu přišel a opravdu zlého Aristotela přivázal k pelesti Bedřichovy postele. Tak to ne! řekl Bedřich a hned ráno pospíchal na hřbitov, aby psa uvázal k strýčkovu náhrobku. Rozkacený strýček psa v noci znovu přivedl a znovu ho přivázal k pelesti. A Bedřich časně zrána spěchal se psem na hřbitov. Tak ti dva běhali sem a tam a přivazovali psa k náhrobku, k pelesti, k náhrobku, k pelesti, k náhrobku… a tak pořád, a kdyby byl nepošel, běhali by tak dodnes.