III\.       

Když tomu mnohý minu rok,

vsta v zemi muž, jemuž diechu Krok.

Ten zemiu všiucku súdieše

a múdrosti jie učieše.

Potom Krok jide do navi

tři múdré dcery ostavi,

Kaziu, Tetku a Liubušiu,

o třetiej mluviti mušiu;

Kazě sědieše na Kazíně,

a Tetka na Tetíně,

Liubušě prorokyni bieše

a všiucku zemiu súdieše.

Sta sě, že o meziu dva sě svadista,

a sobě dobřě přibista.

Liubušě je sě jú súditi,

a vinného musí smútiti.

Vinný je sě Liubušě haněti,

řka: „Nechciu tebe za súdciu jmieti;

neb žena lépe umie jehlú šíti

než v sudě muže súditi.

Auvech, to mě velmi trudí,

že našiu zemiu žena súdí.“

I všěch paní je sě haněti,

jehož jáz nechciu mluviti.

Liubuše, to uslyševši,

nemúdrému přehověvši,

nic jemu neotpovědě,

ale valný snem zapovědě.

Když sě na snem všickni snidú,

a přěd Liubušiu přijidú,

tehdy ta všie země máti

je sě hanby žalovati.

Zeměné, to uslyševše,

svej hospodě sě nasmievšě,

jako z praka sě zpodjemšě,

rady i jedné nevzemšě,

křikú všickni jedniem hlasem:

„Nevyplatímy to jedniem vlasem!

Pravdu-ť jest mluvil člověk taký;

nebo-ť jesť muž vila všaký,

jenž sě kto přěd ženú súdí,

jehož k tomu núzě nepřipudí.

Juž ti déle nechcem hověti,

chcem mužě za hospodu jmieti.

Jednoho-ť na tobě prosímy:

pověz nám věštbami svými,

z které nám radíš země knězě vzieti?

Nebo v svej nemóžem podobného jmieti.“