XLVIII\.       

Ciesařovi by v děk to poslúženie,

i da českému kněziu volenie:

nebo těla tří svatých králóv z města vzieti,

neb v svej zemi králostvie jmieti.

Kněz zemanóm da na voli,

podle jich rady koronu zemi vzvoli.

Nad to ciesař kněziu ščít změni,

také úřad jemu na svém dvoře proměni.

Tehdy za orla črného

da j’mu o jednom ocase lva bielého.

A že kotel nad ohněm kniežata držiechu,

tú službú u dvora slúžiechu,

tehdy jeho kotla zbavi,

svým čiešníkem jej upravi.

A když ciesařě budu voliti,

ti, již volie, budú-li sě vaditi,

tehdy mu káza mezi volenníky vníti,

a komuž by dal, tomu ciesařem býti.

Tehdy ciesař Vratislava prvým králem koronova,

a králem českým i polským jej provola.