XIII\.       

Jeden dobrý ostal bieše,

ten sobě jmě Ctirad jmieše.

O tom sě jechu bráti lesť.

Sebravšě sě dievek šesť,

i nalézá jednu radu.

Vzvěděvšě, že mu kliuditi jednu svádu,

ulíčivšě najkrášiu ladu,

na jeho cestě vsadichu ju na kládu.

Tiej dievcě Šárka diechu,

tu za najkrášiu mezi sobú jmiechu.

Položichu u niej trubiciu

a medu velikú lahviciu.

Svázánu ostavichu ju na lese.

Jedno-ť Ctirad povleče sě,

uzřě, nali dievka pláče

a nad niu inhed vrán kvače,

jenž snad bieše prorok smrti jeho.

Škoda toho druha dobrého!

Otáza jie, co by tu činila,

proč-li by tak kvielila?

Vecě: „Jsem z Oskořína dci toho pána,

i sem ot těch zlých dievek svázána.

Chtiec mě násilím na svój hrad vézti

a k svej zlobě mě přivesti,

ale jakž vy uzřěchu,

mne svázány tuto otběhú.“

Když na dievcě všěho ztáza,

ssěd s koně pannu rozváza. . *

Panna s pláčem je sě jeho prošiti,

aby v niej ráčil všě panny uctiti,

i ráčil ju k otciu se ctiú donesti,

řkúc: „Nevědě, co sobě zdieti.“

Ctirad podle panny sě posadí,

liudi okolo sebe zsadi,

i je sě s niú medu piti

a v tu tribuciu trúbiti.

Po trúbě dievky urozuměchu,

že Ctirada jako u měchu jmějiechu.

Dievky tu koňóv podpěchu

a svá lučiščě napěchu.

Jakž na Ctirada vynikú,

hlasem vysokým na ně křikú.

Dřieve než mužie k koňóm dospěchu,

a’ž je jako ptáky jechu.

Inhed všecky liudi zbichu,

Ctirada přěd Vyšehradem na kolo vzbichu.

Črtie sě tej věci smějú,

i dnes tomu miestu Šárka dějú.