XXVII\.       

Drahomiř sě v syna uváza,

a na kmetech práva potáza,

komu by bylo zemiu opravovati,

donidž by sobě kněz nemohl rady dáti.

Když sě kmetie potázachu,

to jiej za právo dachu,

by svého syna chovala

a dotud zemiu opravovala,

donidž by kněz svých let nedošel

a jeho pravý smysl neprošel.

Drahomiř je sě pohanstva ploditi,

žákovstvo z země puditi.

A kdež žáka neb křesťana přěmožieše,

živu jemu býti nebieše.

K tomu ju jejie zlob připudi,

ež pohany na křesťanstvo vzbudí.

Prostřed Prahy taký boj vzěchu,

až krvaví potoci ploviechu,

s obú stranú mnoho zbitých ležieše.

Ona to ráda vidieše,

řkúc: „Na tom přeju smrti pohanóm,

by sě tiem umenšilo moci křesťanóm.“

O svatém Václavovi kniežeti.

Když kněz Václav k letóm přijide,

z své mateře moci vyjide,

vece: „Matko, sediž na svém věně;

mně-ť slušie země oprávěnie.“

Je sě země oprávěti,

domy božie káza otvářěti.

Žákovstvo v zemiu navrátí,

jež bieše vypudila máti.

Božiu česť v zemi plodieše,

kupuje pohanské děti, křstieše.

Ke mšěm sám oplatky pečieše,

vdovicěm z lesa drva v noci nosieše.

Po svatým v noci bos chodieše,

až mu po cestě krev z nohú tečieše.

Ženy i jedné jest nejměl,

sirotky za dietky jměl.

Žaltář pod pažiu vždy nosieše,

své komorníky žaltařiu zučil bieše.

Panoše jeden přěd ním léháše,

tomu škorně szuje utieráše.

Tomu komorníku Podiven jmě bieše,

ten knězě v náboženstviu tepieše.