XIV\.       

Tak zbychu toho Ctirada.

Naleze to dievčie rada,

by všiú zemiú Vlasta vládla,

mužie drželi sě rádla.

Vlasta sě v zemiu uváza,

na dievkách práva potáza.

Dievky jiej to právo dachu,

inhed po všiej zemi poslachu,

řkúc: „Který-ť sě pacholík narodí,

ať sě viec k boju nehodí,

pravý palec mu urúbiti,

a pravé oko vylúpiti,

by meče nemohl držěti

a za ščítem nemohl by viděti.“

Někdy témuž sú pohani od židóv chtěli,

snad sú byly to dievky uslyšěly.

Ač sú to samy zamyslily,

znamenie jesť, že-ť sú múdré byly.

Opěť Vlasta tomu z práva chtěla,

to všiej zemi vzpověděla,

by dievka toho za muž jměla,

kterémuž by sama chtěla;

u dvora by žena byla,

muže v dielo porobila.

S tiem právem svú milosť Vlasta všem vzpověděla

a mír v zemi zapověděla.

O mužskej lsti proti dievkám.

Kněz Přěmysl, když tu řěč vzvědě,

tajně na snem zapovědě.

I jechu sě tu raditi,

kak by sě mohli obrániti.

Přěmyslovi vieru sliúbichu

a u vieřě sě potvrdichu.

Přěd Děvín jezd jechu sě činiti

a na cestách dievky bíti.

Naleze to mužská nevěrná rada.

Pozvavše za mírem slovutnějších do Vyšehrada,

mnoho dievek pohanichu,

za pravým mírem cti je zbavichu.

Ty inhed všiu sílu i udacstvo ztratichu,

hanbu sě viec do Děvína nevrátichu.