LXV\.     

Toho léta Polené v zemiu vnidú,

Čechy je bojem podjidú.

Tehdy Polan mnoho zbichu

i polsku zemiu poplenichu.

Tehdy nalezú svatého Vojtěcha hlavu,

jeho ukázáním ješče krvavú.

Tehdy kněz svej zemi k okrase

zdiú obnovi hrad u Prazě.

Tehdy také židie křesťanské dietky zbichu,

a to na ně usvědčichu.

Kněz je káza všěcky zbiti

a jich domy rozpleniti.

A když židy tepiechu

a jich domy pleniechu,

v jich škole nalezú hada velikého,

ve všiej zemi nevídáno takého.

Věděli-li sú o něm židie či nevěděli,

nikomému sú toho nepověděli.