XVI\.       

Přěmysla na stolec vsadichu,

hrad Děvín ihned zkazichu.

Potom snide kněz Přěmysl,

po tom by knězěm syn jeho Nezamysl.

Po něm Mnata knězěm bieše,

po tom syn jeho, ten Vojen slovieše.

Ten synoma zemiu rozdělí,

za života je otděli:

Luěsko da Vlastislavovi,

české kněžstvo Unislavovi.

Jenž dřieve slovieše Lučsko,

to nynie slovie Zatečsko.

Unislav po otciu knězěm byl,

ten jesť v krátce života zbyl.

Po něm byl knězěm Křěsomysl, syn jeho.

Ti všickni neostavili sú jmene dobrého;

nebo biechu jich hlúpí nravi,

proto o nich písmo nic nepraví.