CII\.     

Pak sě češčí páni zlých obyčějóv přijechu,

za kratochvíl v kostky jhrajiechu.

Z něhož dřieve lotróm za zlé jmiechu,

toho sě sami páni přidržiechu,

řkúc: „To v jiných zemiech lotři činie,

a velikým bláznovstvem sě vinie.“

Obyčěje sě zlého přijímáchu,

a dobrého nic netbáchu.

Chceš-li sě ciuzích obyčějóv ty přijieti,

hlédaj, móžeš-li to v kterej zemi uzřieti,

by ciuzozemcě při sobě jměli

a v svú radu je púščěli.

By vy sě téhož přijeli,

toho by užitek i česť jměli.

Ale ot zlého sě nectného obyčěje přijieti,

to jesť, ztrátě ctné jmě, zlé jmieti.

A pro zlý příklad na svój jazyk juž nic netbajú,

a za česť v kostky jhrajú.

Tehdy sě jechu bez popruhóv kláti,

a panny jim za dar počěchu chrústóv sláti.

Jechu sě ciuzím paním slúžiti:

toho bieše viece, ale mrzí mě i mluviti.

Tak páni svú kratochvil jmiechu,

a menší zemiu hubiechu.

Neby, kto sě za pravdu postavě,

ni kto česku česť opravě.

Páni kostku a klánie plodiechu,

a měščěné s hostmi o nich sě radiechu.

Neb měščěné nesměchu nikam vyněti,

pro to jim nemohú déle hověti.

Pan Jindřich a pan Jan v Sedlciu biesta,

Rémunt a Hynek u Prazě kratochvíl jmiesta.

Ty pány Horníci s měščany jednoho dne jechu

a životy jim otjeti inhed chtiechu.

Toho učiniti někteří nedadiechu,

však je tvrdě schovachu.

Juž vidíte, ktož na vysokém stavu jmá výhledí,

a vsdy kratochvil jmaje, na radě nesedí,

ten v svú rukú jmá jistú škodu

i sobě i svému rodu.

Ta sě hanba šlechticóm nikdy nestávala,

a ta příhoda chlapóm vnadu dala.

By chtěli právě rozuměti,

nedali by ciuzím v Čechách té moci jmieti.

Neustaviční jsú časové:

již dnes střiebro dávajú, zájtra budú vrahové.

Chlap svú voliú tobě nic nedá,

pánkaje tobě, svého časa hledá.

Moci-li-ť bude kdy s tě býti,

káže-ť své i s lichvú zaplatiti.

Juž vidíte, páni, dobré-li ste rady,

dávajúce ciuzozemcóm v zemi hrady.

By vás nejměli kde schovati,

nedrzli by byli na vy vstáti.

Přietelé těch pánóv dotad sě ručichu,

až je však i vypravichu.

Však za chlapie syny své dcery otdati musichu,

ale však jim potom jich děti vrátichu.

Neb dietky o roce a málem stařějšie biechu,

a šlechetné dietky u Horníkóv umřieti chtiechu.

A pro to je i vrátichu,

a také že přietelie za to mluvicím.