LXXXVIII\.     

Tehdy sě sta krále říšského volenie,

pro to král tam posla tři pány neleně:

Hrona z Náchoda, Smila Světlického

a pana Havla Jabloňského.

Hron tu byl v radě ze všěch múdřejší nazván,

pro to mu říšským králem črný lev na zlatém ščítě dán.

Havel ratišcem doby polovičného,

pán Smil kláním doby za znamenie kapra črveného.

Tehdy Uhři Moravu zhubichu,

ale Uhři knězě Přěmysla nikděž nezbichu.

Kam sě jedno obrátiechu,

vesde Přěmysla uzřiechu.

Tomu sě Uhři velmi diviechu,

a škodu ot něho velikú jmiechu.

A když Čechy přijidú,

Uhři tajně z země vynidú.