LXXIII\.     

Moravský kněz nerodi bratru slúžiti,

pro to kněz Bedřich musi na-ň jiti.

Ale že liudí nejmě dosti,

Vršovice přije k milosti.

Ale, by svú hanbu jměli na paměti,

káza jim bradaticiu na ščítě jmieti,

júž sú byli jich přietelé zbiti,

i káza jim jich dědiny vrátiti.

Tak kněz Bedřich do Moravy jide,

kněz moravský proti jemu vynide.

Tu liútě Bedřich Moravany pobi

a všie Moravy doby.

Rod knězě moravského Bedřich vešken zhubi,

a dva mocná ščíty moravská v boju zahubí,

a’ž sě věc nemožeta opraviti,

neb bez mála tu všickni bychu zbiti:

v zeleně ruka bielá s róždkú zlatú,

v zlatě panna s střělú rohatú.

V Čechách také snide jeden ščít,

neb ten rod by vešken zbit:

v zlatě dva kly nad uhel črvena.

Po tom to věz, ž’esť přietelská válka nebezpečna.

Tehdy Morava tu kniežat opustěla,

a ot toho času českým kniežatóm slúžila.

To sě sta léta ot narozenie syna božieho

po tisiúciu po stu po osmi dcát čtvrtého.