XXIV\.       

Tuto drbiu do moravské kroniky málo zajiti,

abych mohl k svej cti i řeči sličně přijíti.

Kako jesť korona z Moravy vyšla,

povědě-ť, kako jesť ta země k Čechám přišla.

Král moravský ciesařovu sestru za sobu jmejieše,

tej velmi násiíen bieše;

a proto na-ň ciesař jide

a král moravský s ciesařem u boj vnide.

Po hřiechu tu král boj ztrati,

žalostivě sě do Velehrada vráti.

Ciesař za ním do země pojide,

král hanbu u púščiu vnide,

řka: „Raději chciu konvršem býti,

než králem, a s nepřátely sě nebiti.“

Proto v lese přěbýváše

a za obyčej s pústenníčky motyku kopáše.

Po sedmi let král s dlúhú bradu

jede přěd ciesařovu radu,

i je sě na ciesařě žalovati,

řka: „Kniežata, račte poslúchati!

Mú mi zemiu otjal bez práva,

a má žena jesť v jeho dvoře ješče zdráva.“

Ciesař tiej řěči je sě smieti,

což mnich mluvieše, je sě přieti.

Mnich tako počě mluviti:

„Toho chciu svým mečem dolíčiti.“

Kniežata mnicha neznajiechu,

a však jemu pověděchu:

„Když si směl tu řěč na ciesařě mluviti,

musíš toho sám svým mečem dolíčiti.“

Mnich tej řeči počě prošiti roka,

ciesař na-ň vyvrže svého soka.

Pojide ciesařóv sok v okol, a zpievaje

a na mnicha nic netbaje.

Mnich, dosah meče sědacieho,

přětě soku ščít, i jej samého.

Ciesař, pozvav mnicha do svého dvoru,

jide jemu u pokoru.

Král Svatopluk da sě ciesařiu poznati:

ciesař je sě ve všem znáti,

vrátí jemu ženu i kralovstvie,

i da Moravě všě svobodenstvie.

A což by mohl uherské země dobyti,

da jemu moc k svej zemi osobití.

V krátce králiu Svatoplukovi žena snide,

a král vojensky na Uhry jide.

Uhři krále pobichu

a mnoho mu liudí zbichu.

Král, pozvav knězě českého,

přěd ciesařem postúpi jemu kralovstvie svého.

Opěť jeho Uhři pobichu

a Moravan mnoho zbichu.

Tiem sě počě král velmi styděti,

a hanbu nesmě k svým jeti.

1 jede tajně na púščiu,

i by do své smrti v tom húščiu.

I dnes na tom miestě črní mnišie pějú,

a tomu klášteru v Uhřiech Zaboř dějú.