LXXXVII\.     

Léta ot narozenie Jezu Krista milostivého

po tisiúciu po dvú stú po pěti dcát druhého

svatého života paní Sdislava s světa snide,

pro niuž pracným veliká útěcha přídě.

Pěť mrtvých vzkřiesila,

mnoho slepých prosvietila,

chromých a malomocných mnoho uzdravila,

nad jinými pracnými veliké pomoci činila.

Sta sě, že pan Všeslav, sed k židóm, židovku podávi,

pak žid, v dóm jej přilúdiv, do smrti jej zadáví.

Přietelé jeho pomstichu

a pro-ň mnoho židóv zbichu.

Král ty všěcky chtieše zbiti,

musichu všickni z země jíti.

Pak milosti královy dobychu

a s židy sě umluvichu.

Ale židy že bíti směli,

proto sú koblúk židovský na ščít vzěli.