CVI\.     

Po tom, když Čechy uzřěchu,

že v Korutanském statka nejmiechu,

královnu Elžku za Jana ciesařovicě dachu,

toho hrabiu z Licmburka na královstvie pozvachu

Pro Míšňany Korutanského vyhnachu,

Jana z Licmburka králem českým koronovachu.

Toho, Bože, rač dlúho uzdraviti,

a rač jeho, Tvórcě, naučiti,

aby miloval zemany

a v svej radě jměl české pány.

S těmi-ť móže cti dojíti,

bez nich nemóž země upokojiti.

Aneb jemu zemanóm uvěřiti,

nebo se ctiú z země jíti.

Pánóm raziu múdru býti,

kdež mohúc, pokoj činiti.

Neb vem lépe jesť zemiu samým pokojiti,

než vaši nepřietelé budu vy súditi,

dobrých junochóv v životiech nehubiece,

nebo vem jich v skóřě třěba bude viece.

Raziu vem, smysl svój při sobě jmějte,

hostí v zemiu nepúščějte.

Nechcete-li v tom múdři býti,

bude sěkyra na sě dlubny činiti.

Raziu vem, příde-li vem které volenie,

chovajte sě skrzě les na křivá drva chozenie.

Co-ť tiem mieniu, sám znamenaj:

vol svého jazyka, ciuzieho nechaj.

Pomni, čemu-ť Liubušě jesť učila,

jež v svej řeči nikdy neskřivila.

Mnoho by bylo jiného mluviti,

ale v tom chciu dosti učiniti.

Ta kronika mluví ot narozenie syna božieho,

léta po tisíci po třech stech po deseti čtvrtého.