IX\.       

Když dievky ot otcóv sě brachu,

a na Děvín sě vzěbrachu,

dci otciu na život otpovědě,

sestra bratru to povědě:

„Juž jáz nejsem ničse tobě,

každý jměj péčiu o sobě.“

Pak sobě sliúbichu vieru.

Vlasta jim da v pitiu smieru,

aby své tlustosti zbyly,

črstvy a múdry k tomu byly.

Potom je na tré rozděli

a úřady je poděli.

Pak múdřějším hrad poruči

a v radě je vsdy seděti uči,

řkúc: „Ktož-ť rád sedí v radě,

ten ostojí v každej svádě.“

Kráším káza sě líčiti

a chytrej řěči sě učiti,

řkúc: „Tímto mužóm poleku,

kdežto mociú nedoteku.“

Třetím káza s lučišti jezditi,

a mužie jako psy bíti.