LVI     

Ciesař kněziu na Uhry s sobú káza jíti,

kněz sebe-miesto káza v zemi Božějovi a Mutyni býti.

A když Božěj a Mutyně v zemi za starosty ostasta,

po knězě Bořivoje do Polan poslasta,

chtiec tiem jiné pány umdiiti,

válku vzbudiec, obú kněziu užiti.

Bořivoj velikú škodu učini.

Kněz sě vráti, Vacek Vršovicě z škody vzvini.

Kněz v Čechách město dobré jmieše,

to Vratislav slovieše.

Ješče na tom hradišči stojí býlé

ot Mýta na pól míle.

Kněz sě staví na tom hradě

i sěde tu s věrnými v radě;

Vršovic v radu nepustichu.

Tu kněziu všickni sliúbichu

ni stará ni mlada živiti,

ale Vršovice všecky zbíti.

Kněz, vyšed z rady, v jistbu vstúpi,

Mutyně nevěda v jistbě jej zastúpi.

I je sě kněz k němu mluviti,

řka: „Proč si směl živ u mój dvór vjíti,

a jsa svých kniežat pravá zhúbcě,

našich nepřátel v zemi pravá snúbcě?“

I káza jej přěd sobú zabiti

a jeho rod vešken zbíti.

Kněz, vyšed z rady, v jistbu vstúpi,

na druhého zemského zloděje.

Ten na Liubici sědieše,

kdežto město tvrdé i hrad jmieše;

neb Liubiciu Cidlina obchodí,

a tu Cidlina v Labě vchodí.

Strážný jezdcě pánu povědě.

Božěj vecě: „ Jáz to dobřě vědě,

že z vojny naši přietelé jedú

a dnes k obědu přijedú.“

I káza spěše most spustiti

a hostě inhed v hrad pustiti.

Vacek, jakž brzo s koně skoči,

tak všěckny v jistbě zaskoči.

Božěje tu inhed rozsěkú,

a všiucky jeho čeleď zsěkú.

Božějóv syn do lesa běžieše,

a juž ovšem utečieše,

ale sukně jej črvená prosoči.

Tu syn Vackóv nebohá zoči,

toho ten tu zahubi.

Kněz všě Vršovice zhubi.

Dva syny ovšem krásná Božějova u Prazě biesta,

ta sě tu žákovstvu učiesta.

Kat, je vzem pod pažiu, na tržišče nesieše,

bradaticiu v druziej ruce držieše.

Pacholíčky žalostně plakásta,

„Matko pomoz! matko pomoz!“ volásta.

Kat, vzved jima bradu jako bravu,

stě krásnýma děťátkoma bradaticiú hlavu.

Tak tiem činem kněz Svatopluk

zahladí vešken Vršóv pluk.

Juž vidíš, že lépe by bylo Božějovi střiebra nebrati,

dobrotivého knězě v zemi nechati.

To sě sta ot narozenie Syna božieho

léta po tisiúciu po stu osmého.

Toho léta biskup Kozma snide,

na jeho stolec Daněl vznide.