LXXXVI\.     

Tehdy křížovníci do Čech přišli běchu,

ti naď židy moc papežovu jmějiechu.

Té moci velikým střiebrem dobyli běchu,

S sobú liudí mnoho jmějiechu,

chtiec ot židóv veliké peniezě brati,

neb je všěcky zejmati.

Král o tej válce pocě netbati,

obojím řka: „Nechciu sě v to uvázati.

Drž sě každý svého práva;

ktož ostojí, buď jeho hlava zdráva.“

Král o tej válce počě netbati,

řka: „Zbjete-li je, nepočtu vem za vinu.“

Židie tajně oděnie a liudí dobychu.

Když na ně křížovníci udeřichu,

židové křížovníky pobichu,

na dvě stě Němcóv tehdy zbichu.